Η ΒΙΟ.ΜΕ είναι ένα εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη όπου η μητρική εταιρεία χρεοκόπησε και το εργοστάσιο έκλεισε και στη συνέχεια οι εργαζόμενοι μπήκαν και άρχισαν να το δουλεύουν οι ίδιοι παράγοντας προϊόντα όπως σαπουνια, απορρυπαντικά και άλλα. 

Αναλάβαμε να κάνουμε το μοντάζ του υλικού που μας στάλθηκε με σκοπό τη δημιουργία ενός ρεπορτάζ 4 -5 λεπτών για κάποια ευρωπαϊκά μέσα σε Νορβηγία και Ολλανδία. Το concept μας κυμάνθηκε με τη προσθήκη μουσικής και αποσπασμάτων από τις συνεντεύξεις που πάρθηκαν και με τη χρήση voice over. 

Μπορείτε να δείτε τη δημοσίευση στο Agenda Magasin της Νορβηγίας.