Η Spiral Media ήταν εκεί για να βιντεοσκοπήσει το cocktail party συνεργατών λίγο πριν τα εγκαίνια του νέου εμπορικού εκπτωτικού στη Λάρισα. Σε πολύπλοκες φωτιστικά συνθήκες η βιντεοσκόπηση του event έγινε με την παράδοση του υλικού να περιλαμβάνει ένα 2λεπτο trailer.

Fashion City Outlet, a €9 million investment by real estate development firms Sonae Sierra and Bluehouse, is about to open its doors in Larissa on November 15th. We filmed the cocktail party for the opening of the biggest mall in Larisa and in central Greece. Stay tuned! 

Event: Cocktail Party - Fashion City Outlet | Client: V+O Communication | Location: Epicure5 Larissa