Η Spiral Media ανέλαβε τη βιντεοσκόπηση όλης της εκδήλωσης του ΤΕΕ ΚΔ Θεσσαλίας και την παράδοση του τελικου προϊόντος σε DVD

με ενότητες για την κάθε ομιλία και θεματική ενότητα.